Privacyverklaring

Privacy verklaring 22 mei 2018

Algemeen

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Vonne’s homestyling aan. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig voordat je verder gaat op deze website.

Vonne’s homestyling is statutair gevestigd aan de Prins Hendriklaan 18, 3433 EG te Nieuwegein en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59699876.

Vonne’s homestyling is voor vragen over de privacyverklaring en overige informatie te bereiken via mailme@vonneshomestyling.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Vonne’s homestyling omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Vonne’s homestyling hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om je hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Vonne’s homestyling aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Vonne’s homestyling valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vonne’s homestyling behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.

 

Persoonsgegevens die Vonne’s homestyling verwerkt

Vonne’s homestyling verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

–       Voor- en achternaam

–        Adres

–        E-mailadres

–        Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens:

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschrijfformulier

invult. Bij het invullen van het formulier wordt je naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn zolang de
overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere bedrijfsnaam, achternaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. Vonne’s homestyling verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die benodigd is voor de belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Vonne’s homestyling geen contact met je opnemen. Daarnaast is Vonne’s homestyling in geval van facturatie en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.
Indien je geen persoonsgegevens aan Vonne’s homestyling wilt verstrekken, is Vonne’s homestyling niet in staat om de diensten aan je te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Vonne’s homestyling niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dit geval niet bij Vonne’s homestyling.
 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Vonne’s homestyling. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Vonne’s homestyling is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Vonne’s homestyling raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website.

 

Beveiliging

Vonne’s homestyling heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

Privacy rechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van je persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door Vonne’s homestyling, stuur dan een mail met je persoonsgegevens naar mailme@vonneshomestyling.nl. Vonne’s homestyling helpt je graag verder. Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hierover, klik dan hier.